ลงทะเบียน
"เริ่มต้นเทรดอย่างไรให้เป๊ะปัง ฉบับสมบูรณ์ กับ อาจารย์เต้ย Bravo"

เริ่มต้นเทรดอย่างไรให้เป๊ะปัง ฉบับสมบูรณ์ กับ อาจารย์เต้ย Bravo

เงื่อนไข
1. ลูกค้าต้องมีบัญชี XTB หรือ INFINOX (ในกรณีที่อยู่ต่างประเทศ) ภายใต้ IB Bravo
2. เพียงเปิดบัญชีมีสิทธิเข้าร่วมได้ทันที
3. รูปการแชร์แบ่งปัน (เปิดสาธารณะ) ท่านสามารถแชร์หน้า Facebook ของท่านเอง หรือ แชร์แบ่งปันไปตามกลุ่มต่างๆ

หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราทาง Line Official , โทร 0619864409 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูลและรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่สมัครเข้าเรียนในทุกสัมมนา ของ Bravo Trade Academy เพื่อรักษาประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องให้ครบถ้วนเรียบร้อยครับ/ค่ะ

*** บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***