สมัคร Bravo Camp 5

คุณสมบัติ
 “ ต้องเป็นนักเรียนของBRAVO “ เท่านั้น!!

กิจกรรม Bravo Camp 5 ในวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อบัญชี บริษัทบราโว่ วิน เทรด จำกัด
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 429-077042-7

**** หากมีความประสงค์ยกเลิกการไปแคมป์แจ้งล่วงหน้าก่อนวันไปร่วมกิจกรรม 45วัน จะได้รับเงินคืน50% หลังจากนั้นจะรับเงินคืนเพียง30% ****