สมัคร Bravo เทรดเป็น Pro

Bravo เทรดเป็น Pro

เงื่อนไข
1. ลูกค้าต้องมีบัญชี XTB หรือ INFINOX ภายใต้ IB Bravo
2. รูปยอดฝากใหม่ 300$

หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราทาง Line Official , โทร 0619864409 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูลและรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่สมัครเข้าเรียนในทุกสัมมนา ของ Bravo Trade Academy เพื่อรักษาประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องให้ครบถ้วนเรียบร้อยครับ/ค่ะ

*** บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***