สมัคร Leader Camp 5

คุณสมบัติ
 “ ต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วม BRAVO CAMP มาแล้ว “ เท่านั้น!!

กิจกรรม Leader Camp 5 จัดขึ้น ในวันที่ 1 – 2 เมษายน 2566 , 4 พฤษภาคม 2566
กิจกรรม Bravo Camp 5 ในวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อบัญชี บริษัทบราโว่ วิน เทรด จำกัด
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 429-077042-7

**** หากมีความประสงค์ยกเลิกการไปแคมป์แจ้งล่วงหน้าก่อนวันไปร่วมกิจกรรม 45วัน จะได้รับเงินคืน50% หลังจากนั้นจะรับเงินคืนเพียง30% ****