ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณารอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเพื่อส่งคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มหรือติดต่อท่านภายใน 72 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง LINE Official หรือ Facebook Messenger